Mittuniversitets seminarium

Coronakrisen – ett digitalt masstest, Mittuniversitets paneldiskussion

Under Coronapandemin har samhället tvingats ta stora kliv i mognadsnivå inom digitalisering.Hur har offentlig sektor hanterat omställningen? Hur påverkas lärandet för våra elever i skolan? Hur påverkas det livslånga lärandet och vårt arbetsliv? Och kanske den mest spännande frågan – vad händer sedan, efter krisen? Välkommen till en paneldiskussion inom Mittuniversitetets seminariekoncept ”Mitt i vetenskapen”.

Deltagare: Katarina L Gidlund, professor i informatik (verksam vid FODI), Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik (verksam vid CER), Lena-Maria Öberg, universitetslektor informatik (verksam vid RCR). I samtalet deltar också Carl Heath, utbildningsdirektör i RISE och en av initiativtagarna till Skola Hemma.
Samtalet leds av Mats Björk, digital strateg på Esatto.