Micaela Psilander, UR

Lärarens roll även på distans, material från konferensen Skola Hemma

Många lärare använder medier som en aktiv och naturlig del av undervisningen. Somliga flippar klassrummet, andra ser det som inspiration och variation i undervisningen. Att kombinera olika undervisnings- och inlärningsmetoder med att använda bild och ljud skapar ofta ett mervärde då kunskapen får ett sammanhang och en upplevelse. Micaela Psilander – Pedagogisk redaktör, UR berättar mer.

Konferensen “Skola Hemma – Vad tar vi med oss framåt?” arrangerades av RISE och Utbildningsradion och ägde rum den 7 maj 2020 på distans med några gäster i konferenssalen på Ingenjörsvetenskapsakademien.

Konferensen i sin helhet går att se här.