Stödmaterial

Här finner du aktuellt och relevant stödmaterial. Allt stöd är framtaget av Skola hemma-projektet under 2020-2021. Den uppdatering och granskning som gjordes under våren 2021 genomfördes tillsammans med erfarna och kunniga människor från olika delar av det svenska skolsystemet.