Resultat från webbinarium kring stöd för elever under pandemitider

Den 14 april arrangerade Specialpedagogiska skolmyndigheten webbinarium med tema “Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider”. Nu är diskussionerna sammanfattade och filmer från de digitala träffarna finns tillgängliga här.

Vad är bästa tipsen vid distansundervisning och vad är viktigast att tänka på för elever med funktionsnedsättningar nu under pandemin? Det är två av de frågor som skolchefer och rektorer från både grundskolor och gymnasieskolor ställde till experter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges kommuner och regioner samt Friskolornas riksförbund. Webbinarierna inleddes med korta lägesbilder från varje organisation och sedan svarade sju experter på frågor från deltagarna.