Skola Hemma nominerat till Guldlänken

Samverkansprojektet Skola Hemma har nominerats till Guldlänken. Guldlänken delas ut av SKR, Vinnova och Regeringskansliet till projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. Skola Hemma är ett krishanteringsprojekt i syfte att stötta skolan i omställningen som orsakats av Coronapandemin.

Skola Hemma uppstod ur en analys hos RISE där ett scenario med en påverkan på skolan i Sverige mot bakgrund av den pågående epidemin, då primärt i Kina, kunde ses som mer sannolik. I mitten på mars beslutade Skolverket efter dialog att omgående påbörja samverkansprojektet där RISE varit projektledare. Fem dagar senare lanseras webbplatsen www.skolahemma.se med stödmaterial för lärare, skolledare och andra målgrupper. En dag senare fattade regeringen beslutet att stänga gymnasie- och vuxenutbildning, och projektets snabba insats kom till direkt nytta i skolor runt om i landet. Under de första dagarna laddas material för skolan ner över 50 000 gånger.

­- Vi är stolta över nomineringen till Guldlänken, och framförallt att nomineringen pekar på den betydelse som Skola Hemma fått och vikten av samverkan, säger Carl Heath från RISE, projektledare för Skola Hemma.

Parterna i Skola Hemma; Skolverket, RISE, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen, Göteborgsregionen och Prinsparets Stiftelse har alla bidragit till projektets framgång. Sedan de första dagarna har samverkan breddats och fördjupats ytterligare. Tillsammans har man också genomfört en nationell onlinekonferens som tusentals tittat på, under konferensen och efteråt. Projektets modell för samverkan har blivit inspiration också för andra, bland annat genom etableringen av samverkansprojektet www.digitalvardochomsorg.se.

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Priset delas ut på konferensen Offentliga Rummet.