Specialpedagogiska skolmyndigheten – ny partner till Skola Hemma

Vi välkomnar Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) som ny partner till Skola Hemma. Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder de stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som är kostnadsfritt.

Vi passar även på att påminna om att den 14 april arrangerar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) två webbinarier för skolchefer inom kommunala och fristående skolor. SPSM arrangerar dessa webbinarier tillsammans med Skolverket, SKR samt Friskolornas riksförbund. Sista datum för anmälan är 9 april. Läs mer om dessa här.