Summering av Skola Hemma: Vad hände egentligen?

Skola hemma är nu avslutat som projekt, men allt material och alla artiklar kommer att finnas kvar här för framtida bruk. Möjligen kommer vi att lite då och då skicka ut bra saker i våra sociala kanaler, men den dagliga verksamheten i detta projekt har nu avstannat.

Det känns lite vemodigt, men vi som arbetat med Skola hemma är stolta och glada över den respons som projektet fått över den tid arbetet varit igång. Mycket har hänt under dessa nästan två år.

Skola hemma har varit ett unikt projekt på många sätt och vi har därför valt att sammanfatta det i tre olika format:
1. En film
2. En beskrivande text
3. En förstudie som tittar närmare på nycklarna som möjliggjorde samverkan

Du kan ta del av alla dessa tre på sidan “Sammanfattning, reflektion och analys”.

Tack för gott samarbete under denna tid!