En enkät bland Sveriges Elevkårers medlemmar som nyligen genomfördes, pekar på flera problem med distansundervisningen i gymnasieskolan under coronapandemin. Till exempel har eleverna olika förutsättningar att hantera sina studier på egen hand och skoldagen pågår ofta från morgon till kväll, utan några längre pauser. Många pekar också på att det är svårt att få tillräckligt Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några av de problem som gymnasieelever lyfter i en enkät om distansundervisningen som Sveriges Elevkårer skickat ut till sina medlemmar. Förutsättningarna för att klara av att plugga hemifrån skiljer sig stort från elev till elev.   Katarina Pietrzak, utbildningsstrateg på Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Karolinska institutet inbjuder dig härmed att delta i en studie, vars syfte är ett undersöka distansundervisning i samband med Covid-19. Mer specifikt undersöker de vad föräldrar anser om undervisning på distans, både vad gäller effekter för barnen och för föräldrarna själva. De ställer även frågor om extra stöd i skolan och psykisk hälsa i och Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”