Vårens erfarenheter av nätbaserad distansundervisning ger ett värdefullt underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet i skolan. Vad krävs för att lyckas? Hur ser svårigheterna ut? Vad går att bygga vidare på? Center för skolutveckling i Göteborgs stad har, på uppdrag av utbildningsförvaltningens avdelning för digitalisering och innovation, gjort en kvalitativ studie för att ge preliminära svar Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

UR lanserade igår en ny programserie i Skola hemma-satsningen. I Skola hemma – experterna, tar programledarna Maja Åström och Natanael Derwinger upp aktuella frågor, från både föräldrar och lärare, som uppstår när undervisningen plötsligt måste ske på distans. I det första programmet ställde programledarna frågor till Robert Olofsson, undervisningsråd på Skolverket, och Satu Harnesk från Skolledarförbundet om vad som förväntas av lärare Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”