Utmanande undervisning – hur gör vi i höst?

Efter femton månader av utmanande undervisning blickade vi både bakåt och framåt genom en direktsänd digital konferens den 17 juni, samarrangerad av UR och RISE. Medverkade gjorde Skolverket, SKR, SPSM och RISE.

Konferensen spelades in och kan nu ses i sin helhet på UR Play, alternativt uppdelat i delarna “Lärdomar och elevhälsa”, “Tänkbara framtidsscenarier” och “Smittsäker undervisning”.

Ta del av föregående års konferens här