Summering, reflektion och analys

Projektet Skola hemma avslutades den 31 december 2022 efter nästan två års arbete med att stötta skolan under coronapandemin. Här kan du ta del av de produktioner som togs fram för att summera projektet:

 • Filmen: “Berättelsen om Skola hemma”
  När coronapandemin lamslog världen i början av 2020 stod skolan inför en utmaning som saknar motstycke: Med historiskt kort varsel stängdes skolans lokaler för att minska smittspridningen i samhället. Det här är berättelsen om alla de människor som lade allt annat åt sidan och arbetade dygnet runt i ett historiskt, samhällsövergripande samarbete i syfte att stötta svensk skola i en svår tid. 

 • Läsningen: “Berättelsen om Skola hemma – en reflekterande tillbakablick”
  En lite djupare beskrivning av vad som hände där i början av 2020 och hur projektet utvecklades, “från sprint till maraton”.
 • Följeforskning:En förstudie kring lärdomar från projektet Skola Hemma
  Skola hemma var ett unikt projekt på många sätt. Under den första, intensiva fasen dokumenterades all kommunikation inom projektet: möten spelades in, epost sparades – ja, all dialog i olika digitala samarbetsytor har sparats och utgör nu ett rikt arkiv av kommunikation från en unik period av samverkan mellan myndigheter, akademi, samhälle och näringsliv. Det här är en förstudie som tittat närmare på den första fasen av Skola hemma:
  Vilka var egentligen nycklarna som gjorde den här unika samverkansinsatsen möjlig?