Rapporter

Här sammanställs aktuella rapporter som redaktionen för Skola Hemma anser vara relevanta när det kommer till planering och genomförande av distansundervisning.

“Fjärr- och distansundervisning ur elevperspektiv: Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat”
(Anna Åkerfeldt och Karin Hermansson, Ifous, januari 2021)

“Skolans fjärrundervisning under Coronapandemin 2020 – utmaningar, resultat och framtidsutsikter” (Åke Grönlund, Örebro universitet och Handelshögskolan, oktober 2020)

“Online-and-alone (och ofta i sängen) –Elevers berättelser om gymnasietidens sista månader våren 2020” (Ingrid Henning Loeb och Sally Windsor, Göteborgs universitet, 2020)

“Att skapa närvaro på distans: Erfarenheter och framgångsfaktorer från distansundervisning på gymnasiet, gymnasiesärskolans nationella program och Studium i Göteborg vt 2020” (Center för skolutveckling, Göteborg på uppdrag av Avdelningen för digitalisering och innovation, Utbildningsförvaltningen i Göteborg)

“CLASS Et forskningsprojekt om COVID-19’s betydning for Læreres Arbejdsmiljø, Sammenhold og Smitteoplevelse” (Nabe-Nielsen, Larsen, Fuglsang, Juul Nilsson, Københavns Universitet, Oktober 2020)

“Schooling disrupted, schooling rethought: How the Covid-19 pandemic is changing education” (Fernando M. Reimers, Global Education Innovation Initiative, Harvard Graduate School of Education. Andreas Schleicher, Directorate of Education and Skills, Organisation for Economic Co-operation and Development. With assistance from Grace A. Ansah. 2020)