Ung kille sitter vid skrivbord, ler mot kameran.

Hur upplevde gymnasieelever omställningen till att undervisas på distans?

IFous har undersökt hur gymnasieelever upplevde omställningen till att undervisas på distans. En stor förändring. Vilka konsekvenser har man kunnat se hittills?

”Resultaten visar att de flesta elever uppfattar sina lärare som närvarande och uppmuntrande, men att de är det i lägre utsträckning när de studerar på distans än i den vanliga skolsituationen. Många menar att det är svårare att få kontakt med och hjälp av sin lärare när de studerar på distans än i det fysiska klassrummet, vilket gör att de fastnar och tappar fokus. Det kan i sin tur vara ett skäl till att en del av eleverna upplever att de inte får lika mycket gjort som de annars får”.

Ta del av hela rapporten här:
 “Fjärr- och distansundervisning ur elevperspektiv: Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat”
(Anna Åkerfeldt och Karin Hermansson, Ifous, januari 2021)