Två händer skriver på tangentbordet på en laptop. En kopp kaffe står i förgrunden.

Vilken roll kommer distansarbete och fjärrundervisning spela i skolan?

Åke Grönlund har undersökt vilken roll distansarbete och fjärrundervisning kommer att spela i skolan den närmaste tiden och vilka utvecklingsbehov det för med sig. Studien visar bland annat att en stor majoritet anser att man klarat att behålla kvaliteten i undervisningen bra eller mycket bra, samtidigt framgår det att man inte är nöjd med möjligheterna att upprätthålla den sociala kontakten mellan lärare och elev i digitala medier.

Ta del av hela rapporten här:
“Skolans fjärrundervisning under Coronapandemin 2020 – utmaningar, resultat och framtidsutsikter” (Åke Grönlund, Örebro universitet och Handelshögskolan, oktober 2020)