Skola Hemma, 16 april - Grundskola på distans

Järva – en grundskola på distans

UR Skola hemma – experterna idag: Trots att det inte är en allmän rekommendation finns det även grundskolor som valt att undervisa på distans. En sådan är Järvaskolan i Stockholm och idag pratar vi om distansundervisningens utmaningar med en lärare och en elev där. Aligul Erkisi, lärare i matematik, berättar om hur viktigt det är att arbetslagen möts dagligen för att fånga upp problem men också om vikten av att behålla de sociala relationerna med eleverna. Tavin Alimoradi som går i årskurs 9 berättar om sina strukturerade skoldagar och bekräftar hur motivationen kan behållas med hjälp av promenader och grillstunder tillsammans med lärarna. Eller genom att ringa rektorn om det behövs. Programledare är Jenny Reichwald.