RISE logotyp

Nytt material för lärare med elever i yngre åldrar

Nu finns en PDF att ta hem för dig som jobbar med elever i yngre åldrar. Det är ett erfarenhetsbaserat material som för resonemang och ger förslag kring hur distansundervisning kan organiseras för eleverna i yngre åldrar. Detta stöd har tagits fram då mycket av det material som finns sedan tidigare riktar sig mot äldre åldrar.

Texten utgår från att undervisning sker på distans men förutsätter inte att digital teknik används. Utgångspunkten är att samtliga elever får distansundervisning men materialet kan även fungera stödjande vid så kallad hybridundervisning där vissa elever undervisas i klassrummet och andra på distans. Texten tar sitt ursprung i det forskningsbaserade stöd för onlineundervisning som publicerades på skolahemma.se den 18 mars.

Du kan hämta hem pdf-filen här.