Vi välkomnar Myndigheten för yrkeshögskolan som ny partner till Skola Hemma. Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. De analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”