Elever i grundskola

Kartläggning av skolhuvudmäns stöd till elever under Corona-pandemin

Under våren genomförde Skolinspektionen en kartläggning av 106 huvudmän med särskilt fokus på stöd till elever i grundskolan. Pandemin har påverkat möjligheterna att ge eleverna det stöd de behöver, men många huvudmän arbetar aktivt med att hantera och kompensera för de upplevda utmaningarna.

Läs mer om kartläggningen här.