Bild av tre länkar, den mittersta i guld. Text över bilden: Offentliga rummet presenterar finalister i Guldlänken

Skola Hemma till final i Guldlänken

Skola Hemma är en av tre finalister till priset Guldlänken.
Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Priset delas ut på fredag 21 augusti kl 15.45 av Anders Ygeman under Offentliga Rummet.

  • Det känns jätteroligt att bli utsedd för ett projekt som har pågått intensivt under kort tid. Det känns hedrande att få vara en av tre finalister tillsammans med två andra så väldigt fina projekt, säger Carl Heath från RISE, projektledare för Skola Hemma.

Parterna i Skola Hemma; Skolverket, RISE, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen, Göteborgsregionen och Prinsparets Stiftelse har alla bidragit till projektets framgång. Sedan de första dagarna har samverkan breddats och fördjupats ytterligare. Tillsammans har man också genomfört en nationell onlinekonferens som tusentals tittat på, under konferensen och efteråt.