Årets vinnare av innovationspriset Guldlänken är RISE för samarbetsprojektet Skola Hemma, ett stöd för skolor för att hantera konsekvenserna av Coronapandemin. På webbplatsen skolahemma.se finns stöd, information och kunskap som skolor kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin. Ur juryns motivering: ”Skola Hemma etablerades i bred samverkan Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skola Hemma är en av tre finalister till priset Guldlänken. Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Priset delas ut på fredag 21 augusti kl 15.45 av Anders Ygeman under Offentliga Rummet. Det känns jätteroligt att bli Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Samverkansprojektet Skola Hemma har nominerats till Guldlänken. Guldlänken delas ut av SKR, Vinnova och Regeringskansliet till projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. Skola Hemma är ett krishanteringsprojekt i syfte att stötta skolan i omställningen som orsakats av Coronapandemin. Skola Hemma uppstod ur en analys hos Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Digitala läromedel, lärresurser, lärverktyg, appar, lärspel och quizz. Utbudet av olika appar, digitala läromedel och tjänster växer, samtidigt som nätet är fullt av fria resurser som lärare använder. Nu lanserar branschen ett stöd, Att välja och värdera digitala lärresurser, för lärare för att kunna välja och värdera digitala lärresurser på ett kvalitativt och tryggt sätt. För att Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”