Efter ett år med pandemi och skolstängningar släpper vi, branschen för utbildningsteknologi, vår andra branschrapport: Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech – Innovationstakten ökar i pandemins kölvatten. En rapport som pekar på en växande global marknad, ökad insikt och digital mognad, men också på fortsatta utmaningar med föråldrade it-system och kravställningar som inte håller måttet. Branschrapporten Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Vi står inför en fortsatt osäker höst, med risk för hög sjukfrånvaro, lokalbrist och ettsmittläge i samhället som kan förändras och påverka hur skolorna kan bedriva sinundervisning. Att ha beredskap och planera för olika tänkbara scenarier är viktigt både långsiktigt och kortsiktigt. Digitala verktyg spelar en central roll, både i hur de kan stötta i Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolor och huvudmän planerar nu för fullt inför kommande läsår, där krisberedskap att snabbt kunna ställa om undervisning behövs. Undervisning på distans kan behöva ske helt eller delvis. Krisberedskapen behöver omfatta den digitala miljön, att den klarar trycket och att täppa till de hål som vårens nedstängning visade fanns. Nu lanserar branschen checklistor och stöd för Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Digitala läromedel, lärresurser, lärverktyg, appar, lärspel och quizz. Utbudet av olika appar, digitala läromedel och tjänster växer, samtidigt som nätet är fullt av fria resurser som lärare använder. Nu lanserar branschen ett stöd, Att välja och värdera digitala lärresurser, för lärare för att kunna välja och värdera digitala lärresurser på ett kvalitativt och tryggt sätt. För att Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Edtechbranschens veckorapport med anledning av corona:Nedstängningen av skolor och universitet har nu varit igång i sju veckor ochbranschtermometern visar att leverantörerna håller takten och möter den extremakapacitetsnivån. Huvudmännens förberedelser för höstens skolstart och ett läsår med stor osäkerhetsfaktor, behöver ta fart nu, uppmanar branschen, med kontinuitetsplaner och beredskap för olika scenarier.Att en stor del av Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”