”Branschen uppmanar: förberedelser för höstens osäkra skolstart måste ta fart”

Edtechbranschens veckorapport med anledning av corona:
Nedstängningen av skolor och universitet har nu varit igång i sju veckor och
branschtermometern visar att leverantörerna håller takten och möter den extrema
kapacitetsnivån. Huvudmännens förberedelser för höstens skolstart och ett läsår med stor osäkerhetsfaktor, behöver ta fart nu, uppmanar branschen, med kontinuitetsplaner och beredskap för olika scenarier.
Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distansundervisning ställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster till skolan. Därför släpper branschorganisationen Swedish Edtech Industry varje måndag den veckovisa lägesrapporten Edtechtempen om kapacitet, användning och belastning. Detta är den femte lägesrapporten baserad på tvåveckorsperioden 24 april – 7 maj 2020. Veckans enkät innehöll ett par frågor om hur leverantörerna upplever att deras kunder förbereder sig inför läsårsstart. Edtechtempen fortsätter att vara grön och stabil, både gällande teknisk kapacitet och
support.

Resultatet av frågorna om hösten pekar på att många huvudmän och skolor behöver sätta igång sitt planeringsarbete nu, för att vara förberedda på olika scenarier i höst. Som en leverantör uttrycker det: ett behov av “en adekvat strategi framför en vilda
västern-planering”. Vi vet ju redan nu att hösten kommer att vara osäker och att planera för det skulle skapa ro för många skolor, en tid man ju inte fick på sig när krisen kom, säger Jannie Jeppesen, vd på branschorganisationen.

Läs hela lägesrapporten här.