Med anledning av Folkhälsomyndighetens pressträff den 15 juni, där utbildningsminister Anna Ekström pekade på att skolorna skall förbereda för undervisning på plats i höst, släpper nu RISE genom initiativet Skola Hemma sitt uppdaterade stöd för scenarioplanering Syftet med materialet är att stötta huvudmän och enskilda skolor att stärka sin beredskap för olika utvecklingsförlopp i pandemin. Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Ingen vet idag hur coronapandemin kommer att utvecklas och vad det i sin tur kommer att leda till. När skolan förbereder verksamheten för en oviss framtid, är en analys av möjliga scenarier en viktig del av arbetet. RISE har tagit fram en matris med tre möjliga scenarier – A, B och C – för att Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

No one knows what the corona pandemic will look like when the next school year starts. What do preschools, schools, and adult education need to consider? How can they prepare? Developing possible scenarios is necessary when planning for an uncertain future. To help decision-makers with the planning, the Swedish initiative Skola Hemma (School at Home), Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

SkolaHemma.se, (transl. “School at home”) is a collaborative support site run by several public sector authorities, research institutes, academic researchers, private education technology suppliers and school administrative organizations. The collaboration, set up with rapid deployment in March 2020 as a reponse to Covid-19 and supports formal authorities from a people-in-the-field perspective. Support documentation, guides and Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Nu finns nytt material från Skola Hemma och RISE tillgängligt för att stötta i scenarioplanering inför läsåret 2020-2021. Den 17e maj meddelar Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om distansundervisning för gymnasiet från och med den 15e juni tas bort, för kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning kvarstår dock rekommendationen om distansundervisning. Beskedet skall dock inte tolkas som Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”