Den 23 november 2021 fick Folkhälsomyndigheten ett uppdrag av regeringen att inkomma med ett underlag för bedömning av behovet av smittskyddsåtgärder. Här kan du läsa den första delrapporten (2 december). Utdrag ur delrapporten nedan. Åtgärder som gäller utbildningsväsendet i kursiv stil. Som ett första steg vid en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning kan det vara Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Övergången till distansundervisning ledde till en ökad reflektion bland lärare kring metodik och arbetssätt i undervisningen. De testade också nya sätt att bedöma och examinera sina elevers kunskaper över nätet. Det kollegiala lärandet ökade och den pedagogiska utvecklingen tog fart. Hur kan lärares samlade kunskaper och erfarenheter användas i det fortsatta arbetet med att digitalisera Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

För drygt ett och ett halvt år sedan tog den globala spridningen av coronaviruset ordentlig fart, och skolor över hela världen gick över till distansundervisning. Vad betydde det här för elevers studiemotivation, engagemang och känsla av sammanhang? Hur påverkades lärares undervisning och bedömning? Vilka lärdomar kan vi, i vår del av världen, dra av de Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Snart är det ett och ett halvt år sedan pandemin inleddes, men vi kan fortfarande inte skönja någon slutpunkt. Smittspridningen börjar ta fart igen och det finns tecken på att hösten och vintern kan bli jobbigare än förväntat. Därför är det viktigt att vara förberedd på en fjärde våg.   En möjlig ökad smittspridning och en Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”