Förslag till nya åtgärder vid ökad smittspridning

Den 23 november 2021 fick Folkhälsomyndigheten ett uppdrag av regeringen att inkomma med ett underlag för bedömning av behovet av smittskyddsåtgärder. 
Här kan du läsa den första delrapporten (2 december).

Utdrag ur delrapporten nedan. Åtgärder som gäller utbildningsväsendet i kursiv stil.

Som ett första steg vid en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning kan det vara aktuellt att införa rekommendationer i följande sammanhang:
• Till arbetsgivare om att om möjligt genomföra möten digitalt i stället för
fysiskt, undvika större samlingar, möjliggöra för anställda att i viss mån arbeta
hemifrån, samt vidta åtgärder för att personal ska kunna hålla avstånd.
För lärosäten såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och
kommunal vuxenutbildning om att undvika större samlingar där det inte är
möjligt att hålla avstånd.

• Till vuxna personer om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika
miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt
och att använda munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.
• Om att kollektivtrafiken bör köras i en tillräcklig omfattning.

Vid en situation med en väsentligt ökad smittspridning och en påtaglig ökad
vårdbelastning
kan det vara aktuellt med följande rekommendationer:
Delvis undervisning på distans för universitet, högskolor folkhögskolor,
yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning om att undvik stora samlingar
där man inte kan hålla avstånd.

• Att vuxna bör avstå från matcher, tävlingar, läger och cuper.
• Att idrottsföreningar bör avstå från att arrangera större läger, tävlingar och
cuper.

Vid en situation med mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning kan det vara aktuellt med följande rekommendationer:
• Att vuxna personer begränsar sina nära kontakter och umgås på ett sätt som
minskar risken för smittspridning,
• Generell rekommendation i förebyggande syfte om delvis distansundervisning
i gymnasieskolan.