För drygt ett och ett halvt år sedan tog den globala spridningen av coronaviruset ordentlig fart, och skolor över hela världen gick över till distansundervisning. Vad betydde det här för elevers studiemotivation, engagemang och känsla av sammanhang? Hur påverkades lärares undervisning och bedömning? Vilka lärdomar kan vi, i vår del av världen, dra av de Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Att ta fram möjliga scenarier är en viktig del av planeringsarbetet när en organisation planerar för en osäker framtid. Idag vet ingen hur coronapandemin kommer att se ut när nästa läsår startar. RISE har därför tagit fram en planering med tre möjliga scenarier för att hjälpa nationella beslutsfattare, skolhuvudmän och skolledare att förbereda sig. Universitetsbibliotekarien Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Forskarsamtal kring undervisning under Coronakrisen. Vad har vi lärt och vad behöver vi veta? Att ge forskningsbaserat stöd till skolor under pågående kris. Samtal med Jonas Linderoth, Professor pedagogik, Göteborgs universitet, Åke Grönlund, Professor Informatik, Örebro universitet och Annika Agélii Genlott, Utredare, SKR, projektansvarig nationell handlingsplanen för skolans digitalisering, doktorand informatik, Örebro Universitet. Konferensen “Skola Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

I samband med den pågående Coronapandemin finns det tecken på att medieanvändningen ökar. Några tydliga mönster i vem som står för denna ökning eller vad som är arbete och vad som är fritidsrelaterad användning vet vi inte i dagsläget. Sannolikt är det så att en delmängd av de som ökat sin medieanvändning på fritiden är Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Jonas Linderoth, professor i pedagogik, har samtalat med professor Mary Rice vid University of New Mexico som forskar om onlineundervisning för elever som har funktionsnedsättningar. Läs mer om samtalet nedan och ta gärna också del av en del av den forskning som professor Rice publicerat. [Du kan också se filmen här] I samband med de Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”