Forskarsamtal kring undervisning under Coronakrisen. Vad har vi lärt och vad behöver vi veta? Att ge forskningsbaserat stöd till skolor under pågående kris. Samtal med Jonas Linderoth, Professor pedagogik, Göteborgs universitet, Åke Grönlund, Professor Informatik, Örebro universitet och Annika Agélii Genlott, Utredare, SKR, projektansvarig nationell handlingsplanen för skolans digitalisering, doktorand informatik, Örebro Universitet. Konferensen “Skola Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

I samband med den pågående Coronapandemin finns det tecken på att medieanvändningen ökar. Några tydliga mönster i vem som står för denna ökning eller vad som är arbete och vad som är fritidsrelaterad användning vet vi inte i dagsläget. Sannolikt är det så att en delmängd av de som ökat sin medieanvändning på fritiden är Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”