Den 27 maj anordnar Skolverket en konferens för skolhuvudmän: “Lärdomar från pandemiåret – vad tar vi med oss till hösten?”Under det senaste årets pandemi har skolan varit tvungen att hantera en situation som på många sätt saknar motstycke. Vad har vi lärt oss och hur kan erfarenheterna användas i planeringen för hösten? Läs mera och Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Många lärare använder medier som en aktiv och naturlig del av undervisningen. Somliga flippar klassrummet, andra ser det som inspiration och variation i undervisningen. Att kombinera olika undervisnings- och inlärningsmetoder med att använda bild och ljud skapar ofta ett mervärde då kunskapen får ett sammanhang och en upplevelse. Micaela Psilander – Pedagogisk redaktör, UR berättar Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Forskarsamtal kring undervisning under Coronakrisen. Vad har vi lärt och vad behöver vi veta? Att ge forskningsbaserat stöd till skolor under pågående kris. Samtal med Jonas Linderoth, Professor pedagogik, Göteborgs universitet, Åke Grönlund, Professor Informatik, Örebro universitet och Annika Agélii Genlott, Utredare, SKR, projektansvarig nationell handlingsplanen för skolans digitalisering, doktorand informatik, Örebro Universitet. Konferensen “Skola Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Corona-viruset påverkar barns möjlighet till fritid. Allt fler barn stannar hemma från skola och fritidsaktiviteter, samtidigt som de saknar kompisar och mor- och farföräldrar eller andra trygga vuxna. Många barn känner också en oro för familjens ekonomiska situation. För att kunna ge barn den fritid, stimulans och möjlighet att göra sin röst hörd som de Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Vårens situation har lett till många lärdomar att reflektera kring. Under Skola Hemmas konferens den 7 maj pratade vi med Martin Karlberg, Josef Milerad och Helene Fägerblad om hur vi kan bemöta elevers olika behov på distans. NPF och även icke redan kända behov hos elever blir extra tydliga på distans. Vad är viktigt att Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”