Hur kan vi bemöta elevers olika behov på distans – Material från Skola Hemma konferens

Vårens situation har lett till många lärdomar att reflektera kring. Under Skola Hemmas konferens den 7 maj pratade vi med Martin Karlberg, Josef Milerad och Helene Fägerblad om hur vi kan bemöta elevers olika behov på distans. NPF och även icke redan kända behov hos elever blir extra tydliga på distans. Vad är viktigt att tänka på och hur kan eleverna få stöd?

Martin Karlberg universitetslektor Uppsala universitet, undervisar om att bemöta elever med NPF. Josef Milerad, Svenska Skolläkarföreningen. Helene Fägerblad, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Konferensen “Skola Hemma – Vad tar vi med oss framåt?” arrangerades av RISE och Utbildningsradion och ägde rum den 7 maj 2020 på distans med några gäster i konferenssalen på Ingenjörsvetenskapsakademien.

Konferensen i sin helhet går att se här.