Bedömning på lektionstid underlättar vid distansundervisning – Inspiration från Skolverket

Många lärare upplever att det är svårt med bedömningen vid distansundervisning under coronapandemin, inte minst vid omfattande hemuppgifter. Med utgångspunkt i att all examinering ska ske under lektionstid har Katedralskolan i Uppsala hittat en metod som fungerar.

Salarna i den anrika skolan ekar tomma. Bara en handfull lärare är på plats. Katedralskolan i Uppsala är en av Sveriges äldsta utbildningsinstitutioner, och sägs vara grundad redan 1246.

När beslutet om distansundervisning för gymnasieelever fattades, hade lärarna på skolan redan digital kompetens och etablerade arbetssätt som visade sig fungera även i den nya situation som uppstod vid distansstudierna.

Skolan hade tidigare genomfört Skolverkets moduler Leda digitalisering och Leda och lära i tekniktäta klassrum, som bidragit till digital kompetens hos personalen. Skolan har även ett väletablerat kollegialt lärande som visade sig passa utmärkt i den nya situationen.

Läs hela artikeln här.