Tips kring webbsändning av skolavslutningar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fått många frågor om det är förenligt med GDPR och dataskyddslagen att filma och sända skolavslutningar på webben. Frågan har utretts och SKR:s bedömning är att en skolförlagd studentavslutning i gymnasieskolan och avslutning för grundskolans årskurs 9 kan ses som en del av skolans verksamhet och att de utgör en del i utbildningen. Utgångspunkten vid bedömning av en webbsändning blir då att den kan hänföras till skolans verksamhet och uppdrag och därmed omfattas av den lagliga grunden allmänt intresse. Läs mer i SKRs FAQ om vad skolan behöver tänka på.