Skolforskningspodden – Avsnitt 6: Att lära på avstånd

I detta avsnitt av Skolforskningspodden pratas det om distansundervisning och Att lära på avstånd, en ny rapport i Skolforsknings-institutets serie Sammanfattar och kommenterar.

Vi får ta del av resultat som visar att kvaliteten i undervisningen är viktigare än hur lektioner förmedlas, men också att motivationen stärks om eleverna får stöd av varandra, och att det viktigt att se till att alla elever har tillgång till den teknik som behövs.

Både den internationella översikten och rapporten Att lära på avstånd är framtagna som stöd för lärare under coronapandemin, men det är viktigt att poängtera att studierna som ingår är gjorda före epidemins utbrott. Detta innebär att resultaten kan vara intressanta även i ett längre perspektiv, när vi inte längre befinner oss i en krissituation.

Gäster är Stefan Hrastinski, professor vid enheten för digitalt lärande vid KTH, och Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Lyssna på podden här.