I detta avsnitt av Skolforskningspodden pratas det om distansundervisning och Att lära på avstånd, en ny rapport i Skolforsknings-institutets serie Sammanfattar och kommenterar. Vi får ta del av resultat som visar att kvaliteten i undervisningen är viktigare än hur lektioner förmedlas, men också att motivationen stärks om eleverna får stöd av varandra, och att det viktigt Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Ett huvudresultat från forskningsöversikten är att kvaliteten i undervisning är viktigare än hur lektioner förmedlas. Coronapandemin gör att elever förväntas att studera på avstånd, vilket inte ska förväxlas med självstudier. Flera studier betonar betydelsen av att skapa förutsättningar för elever att interagera med och stödja varandra. I den situation som uppstått till följd av coronapandemin Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolforskningsinstitutet har sammanställt rapporter för digitala lärresurser i matematikundervisningen: en för skolan och en för förskolan. Slutsatser delrapport skola Genomgången visar tydligt att det går att konstruera digitala lärresurser som kan användas för att utveckla olika matematiska förmågor, i synnerhet om de används i en i övrigt rik undervisningsmiljö. Men det går inte att dra Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolforskningsinstitutet har nyligen publicerat en systematisk översikt om individanpassad vuxenutbildning med stöd av digitala verktyg. Där ingår forskning som kan hjälpa lärare inom vuxenutbildning att hantera de nya förutsättningar för undervisning som uppstått till följd av coronapandemin. Ta gärna del av stödet här.

Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande. Skolforskningspodden ges ut av Skolforskningsinstitutet. I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen. Skolforskningspodden sänds en gång i månaden. Avsnitt 3: Konsten att lära sig svetsa – ett praktiknära skolforskningsprojekt Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”