Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning tas bort från den 15 juni. Nu kan vuxenutbildningen planera och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Det är viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna utifrån den aktuella smittspridningen i varje region. Skolverket presenterar konkreta tips.

Skolforskningsinstitutet har nyligen publicerat en systematisk översikt om individanpassad vuxenutbildning med stöd av digitala verktyg. Där ingår forskning som kan hjälpa lärare inom vuxenutbildning att hantera de nya förutsättningar för undervisning som uppstått till följd av coronapandemin. Ta gärna del av stödet här.

NTI-skolan anordnar sedan 1969 komvuxutbildningar på distans. Under namnet Linguista bedrivs sedan fyra år även fjärrundervisning i modersmål samt nätbaserad studiehandledning på modersmål, på entreprenad. Skolledning och lärare är vana att tänka och arbeta digitalt, och använder teknikens möjligheter för att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Distansutbildningarna på Komvux började som brevkurser, men har varit Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Förra veckan fattades ett snabbt beslut om att Komvux Österåker skulle gå över till distansundervisning för att motverka spridningen av coronaviruset. Det innebar att lärarna fick förbereda sig snabbt och göra det bästa av situationen. Dragana Vujanic Ericsson är speciallärare och undervisar bland annat i SFI, studieväg 1, kurs C och D. Hennes ambition är Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”