Malmö stad har tagit fram Hejsvenska som är ett digitalt stöd för träning i svenska som andraspråk på sfi-nivå. Det är gratis och ska kunna användas av alla, oavsett studiebakgrund eller datorvana. Det finns ett stort behov av digitalt stöd för svenskainlärning när utbildning ska ske på distans. Nu finns Hejsvenska ett, två och tre Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Förra veckan fattades ett snabbt beslut om att Komvux Österåker skulle gå över till distansundervisning för att motverka spridningen av coronaviruset. Det innebar att lärarna fick förbereda sig snabbt och göra det bästa av situationen. Dragana Vujanic Ericsson är speciallärare och undervisar bland annat i SFI, studieväg 1, kurs C och D. Hennes ambition är Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

UR Skola hemma – experterna idag: Vilka särskilda utmaningar innebär det att undervisa inom SFI, svenska för invandrare, på distans? Catharina Johansson är SFI-lärare på Hyllie park folkhögskola i Malmö, och beskriver hur bloggen blivit ett nytt och viktigt verktyg för henne att dela ut uppgifter och kommunicera med eleverna på. Karin Sandwall, chef på Nationellt centrum för Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”