Digitalt stöd för svenskainlärning på distans

Malmö stad har tagit fram Hejsvenska som är ett digitalt stöd för träning i svenska som andraspråk på sfi-nivå. Det är gratis och ska kunna användas av alla, oavsett studiebakgrund eller datorvana.

Det finns ett stort behov av digitalt stöd för svenskainlärning när utbildning ska ske på distans. Nu finns Hejsvenska ett, två och tre tillgängligt. Dessa tre delar motsvarar sfi-kurs A till C. Hejsvenska fyra, som motsvarar sfi-kurs D, planeras bli klar 2021.

Varje del är uppbyggd kring tio vardagliga teman, inom vilka användaren får träna ett funktionellt och kommunikativt språk. Läs mer och ta del av materialet här.