Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fått många frågor om det är förenligt med GDPR och dataskyddslagen att filma och sända skolavslutningar på webben. Frågan har utretts och SKR:s bedömning är att en skolförlagd studentavslutning i gymnasieskolan och avslutning för grundskolans årskurs 9 kan ses som en del av skolans verksamhet och att de utgör Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Make Music Matter är ett projekt som drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting, Soundtrap och Academy of Music and Business. Syftet med projektet är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg samt att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Det är alla elevers medborgerliga och demokratiska rättighet att Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Malmö stad har tagit fram Hejsvenska som är ett digitalt stöd för träning i svenska som andraspråk på sfi-nivå. Det är gratis och ska kunna användas av alla, oavsett studiebakgrund eller datorvana. Det finns ett stort behov av digitalt stöd för svenskainlärning när utbildning ska ske på distans. Nu finns Hejsvenska ett, två och tre Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”