Make Music Matter är ett projekt som drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting, Soundtrap och Academy of Music and Business. Syftet med projektet är att ge elever nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg samt att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Det är alla elevers medborgerliga och demokratiska rättighet att Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Igår hade programmet Källkoll Corona premiär hos UR med programledarna Jack Werner och Åsa Larsson. Programmet kommer sändas tre gånger per vecka under de närmaste fem veckorna. Syftet är att ge elever på högstadiet och gymnasiet och deras lärare verktyg för att kunna sortera i de mängder av information som väller över oss under coronapandemin. I Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”