Dragana Vujanic Eriksson

Stöd och kommunikation utmanande med SFI på distans

Förra veckan fattades ett snabbt beslut om att Komvux Österåker skulle gå över till distansundervisning för att motverka spridningen av coronaviruset. Det innebar att lärarna fick förbereda sig snabbt och göra det bästa av situationen. Dragana Vujanic Ericsson är speciallärare och undervisar bland annat i SFI, studieväg 1, kurs C och D. Hennes ambition är att möta sina elevers behov så bra som möjligt.

Utan tillgång till lärplattform gäller det att hitta andra vägar

Komvux Österåker använder en lärplattform för grundskole- och gymnasieutbildningarna, men den har inte eleverna på studieväg 1 tillgång till. Lärare som undervisar på de här kurserna måste därför hitta andra sätt att sköta logistiken och den löpande kontakten med eleverna. 

Dragana Vujanic Ericsson konstaterar att hon trots allt hade tur. Flera av hennes elever hade tidigare meddelat att de skulle stanna hemma om spridningen av coronaviruset ökade. Hon hade därför redan börjat planera för distansundervisning.

“Eleverna arbetar med samma teman och metoder som vi haft på schemat under de senaste veckorna, men den kommunikativa aspekten och lärarstödet går tyvärr förlorade när vi inte längre kan träffas.”

Eleverna får vägledning via mail, telefon eller en chat-app

Lösningen på problemet med kommunikationen med alla elever hemma blev en blandning av analogt och digitalt.

“De får två uppgifter om dagen av mig, antingen via mail eller via en chatt-app, som kan hantera text-, ljud-, bild- och videomeddelanden. Eleverna gör uppgifterna med papper och penna, fotograferar det färdiga resultatet med mobilen och skickar det sedan till mig.”

Ingen av eleverna på studieväg 1 har någon dator hemma, men alla har smartphones som de kan hantera utan problem. Det som komplicerar det hela är att de här eleverna inte har någon större studievana. Det är därför de undervisas av en speciallärare. 

Vägledning och hjälp kan ges antingen via mailen eller chatt-appen, eller i ett telefonsamtal. Elever kan ringa, maila eller skicka meddelande om det dyker upp några frågetecken. Dragana Vujanic Ericsson ringer även själv runt till sina elever, för att ta reda på om hon kan hjälpa till med något.

“För min del fungerar det ändå ganska bra. En av mina kollegor undervisar i andra SFI-kurser, och deras elever har bara gamla Nokia-telefoner. Då blir det lite knepigare. Men kollegan löser det genom att åka runt till sina elever och lägga uppgifter i deras brevlådor. Det fungerar eftersom Österåker är en liten kommun. Dessutom bor många elever ganska nära varandra.“

En utmaning att tillgodose olika språkliga förmågor

Eleverna är inte glada över att behöva stanna hemma, och det är uppenbart att det är långt ifrån enkelt att ge det stöd som de behöver när undervisningen sker på distans. Ibland missförstår en elev en uppgift. I andra fall kan det vara svårt att bedöma om det verkligen är eleven som gjort uppgiften, eller om det är någon annan. 

En tydlig brist är att det är betydligt svårare att balansera mellan olika språkliga förmågor, att läsa, skriva, lyssna och tala. Dragana Vujanic Ericsson hade planerat att träffa eleverna i mindre grupper någon gång i veckan, men det var sen inte möjligt när det beslutats att skolans lokaler ska vara stängda för undervisning. 

“Korta telefonsamtal med varje elev några gånger i veckan är naturligtvis ett väldigt dåligt alternativ. Dessutom kan det ibland vara ganska svårt att kommunicera, eftersom eleverna inte kommit så långt med svenskan. Kanske kan vi snart börja testa videokonferenser istället, så att vi kan träffas hela gruppen och prata tillsammans. Det finns appar som ska fungera på mobilen, så jag hoppas att det går att genomföra.”

Planering för ökad kvalitet framåt krävs

I nuläget är det omöjligt att säga hur länge skollokalerna är stängda, men det behövs en planering för hur lärarna ska arbeta om det här fortsätter under en längre period. Dragana Vujanic Ericsson och hennes kollegor är tillgängliga enligt det ordinarie schemat för dag- och kvällselever, och kan ofta även nås vid andra tidpunkter. De gör sitt bästa för att i möjligaste mån vara tillgängliga för sina elever, men det är uppenbart att eleverna ändå inte får den undervisning som de har rätt till. Detta måste de kompenseras för när allt återgår till det vanliga, menar hon.

“Jag hoppas att vi får resurser att utöka undervisningen och att studietiden förlängs. Nu går eleverna kanske till grannen eller till språkkaféet för att få hjälp att lösa sina uppgifter. Ofta får de rätt svar, men det betyder inte att de lär sig och att de verkligen förstår. Det är något som vi behöver arbeta med i klassrummet. I den här typen av utbildning och med de tekniska resurser eleverna har tillgång till, kan inte distansundervisningen ha den kvalitet vi är vana vid.”