Edtechbranschens veckorapport: ”Ett maratonlopp i ständigt ökat tempo”

Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distansundervisning ställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster till skolan. Därför släpper branschorganisationen Swedish Edtech Industry varje måndag den veckovisa lägesrapporten Edtechtempen om kapacitet, användning och belastning.

Detta är den tredje lägesrapporten baserad på tvåveckorsperioden 3 april – 16 april 2020 vilket innebär att perioden omfattar en veckas påskledighet utspridd över hela landet.
– Vi kan se att trenden med fortsatt dramatisk ökning av användningsgraden har dämpat sig något under de lugnare påskveckorna.

Edtechtempen är nu nästan nollgradig gällande den tekniska kapaciteten, trots att
användningsgraden fortsatt ökar.

Branschen har snabbt anpassat kostymen och investeringarna har gett resultat, även om var fjärde leverantör fortsatt gör investeringar i att utöka kapaciteten. Något enstaka bolag rapporterar däremot stora utmaningar med belastningen, säger Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesen. Det är som ett maraton, där man hela tiden ökar takten. Leverantörerna håller hög fart, men den stora oron är hur de ska klara det långa maratonloppet utan bränsle, då de bär kostnaderna för det på egen hand. Vi efterlyser nu insatser för att klara krisen, avslutar hon.

Här hittar du Edtechtempen 20 april 2020.