Att vara rektor i coronatider

UR Skola hemma – experterna idag: Att leda en skola i osäkra tider ställer särskilda krav på rektorerna. Hur säkrar man trygghet och kontinuitet för både personal och elever? Och vad är allra viktigast? Om lyhört ledarskap, krisberedskap, sjuka lärare och att vara rektor just nu och samtidigt blicka framåt, handlar det idag. Med är Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan som är en grundskola i Tensta i Stockholm samt Peyman Vahedi rektor för de yrkesförberedande programmen på Ådalsskolan, i Kramfors. Programledare är Jenny Reichwald.