Digifritids

Rädda Barnen blir ny partner till Skola Hemma och startar Digifritids

Vi välkomnar Rädda Barnen som ny partner till Skola Hemma. Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919. De kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Rädda Barnen är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt arbete.

Nu startar Digifritids.se – en trygg plats för barn som saknar att leka med kompisar

Corona-viruset påverkar barns möjlighet till fritid. Allt fler barn stannar hemma från skola och fritidsaktiviteter, samtidigt som de saknar kompisar och mor- och farföräldrar eller andra trygga vuxna. Många barn känner också en oro för familjens ekonomiska situation. För att kunna ge barn den fritid, stimulans och möjlighet att göra sin röst hörd som de har rätt till startar nu Digifritids.se.

Digifritids.se är en trygg hemsida för barn mellan 6-12 år där de kan få kunskap, ha kul, röra på sig och få hjälp och stöd för sin oro. Konceptet ska efterlikna fritidshemmens olika moment för att skapa en meningsfull fritid även hemma. På den digitala skolgården kan de gå träningsskola, i spelrummet kan de spela roliga spel och i biblioteket finns gratis böcker, filmer och material som inspirerar till ökad kunskap om barns rättigheter. Vid anslagstavlan får barn möjlighet att dela sina berättelser om vardagen just nu. 

– Barns oro och utsatthet pausar inte. Just nu är det många barn som saknar att leka med sina kompisar, som en följd av att fler familjer är hemma för att undvika smitta och smittspridning. Vi har därför skapat Digifritids för att alla barn ska kunna ha en meningsfull och trygg plats att hänga på när de är hemma från skola eller fritidsaktiviteter, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Projektet med dess innehåll är framtaget av Rädda Barnen tillsammans med Generation Pep och ustwo, och med stöd från bl.a. Erling Perssons stiftelse, Skandias stiftelse Idéer för livet och Radiohjälpen. Bris, Ecpat, UR, Storytel och Barnens bibliotek har bidragit med material och innehåll.

– Vi vet att barn är mer stillasittande under helger och lov, alltså då de spenderar mer tid hemma, att vi då kan bidra med inspiration till mer rörelse via Digifritids även under dessa tider känns både viktigt och roligt, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

– I en osäker tid är det extra viktigt att barn får komma till tals och får uttrycka sina känslor. Därför kommer alla som besöker Digifritids kunna skicka in berättelser och teckningar där de får beskriva hur de känner nu när livet förändrats. På så sätt kan barn få möjlighet att berätta för andra hur de upplever situationen samtidigt som vi kan fånga upp deras röster och vägleda dem i vart de ska vända sig, säger Helena Thybell.