Corona-viruset påverkar barns möjlighet till fritid. Allt fler barn stannar hemma från skola och fritidsaktiviteter, samtidigt som de saknar kompisar och mor- och farföräldrar eller andra trygga vuxna. Många barn känner också en oro för familjens ekonomiska situation. För att kunna ge barn den fritid, stimulans och möjlighet att göra sin röst hörd som de Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Vi välkomnar Rädda Barnen som ny partner till Skola Hemma. Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919. De kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Rädda Barnen är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”