Digifritids – fritids på nätet – Material från Skola Hemma konferens

Corona-viruset påverkar barns möjlighet till fritid. Allt fler barn stannar hemma från skola och fritidsaktiviteter, samtidigt som de saknar kompisar och mor- och farföräldrar eller andra trygga vuxna. Många barn känner också en oro för familjens ekonomiska situation. För att kunna ge barn den fritid, stimulans och möjlighet att göra sin röst hörd som de har rätt till startar nu Digifritids.se. Digifritids.se är en trygg hemsida för barn mellan 6-12 år där de kan få kunskap, ha kul, röra på sig och få hjälp och stöd för sin oro.

Konceptet ska efterlikna fritidshemmens olika moment för att skapa en meningsfull fritid även hemma. På den digitala skolgården kan de gå träningsskola, i spelrummet kan de spela roliga spel och i biblioteket finns gratis böcker, filmer och material som inspirerar till ökad kunskap om barns rättigheter. Vid anslagstavlan får barn möjlighet att dela sina berättelser om vardagen just nu. Rodolfo Zuniga, verksamhetsutvecklare & Mary Douglas, projektledare Digifritids, Rädda Barnen berättar under konferensen Skola Hemma mer om satsningen.

Rodolfo Zuniga, verksamhetsutvecklare & Mary Douglas, projektledare Digifritids, Rädda Barnen

Konferensen “Skola Hemma – Vad tar vi med oss framåt?” arrangerades av RISE och Utbildningsradion och ägde rum den 7 maj 2020 på distans med några gäster i konferenssalen på Ingenjörsvetenskapsakademien.

Konferensen i sin helhet går att se här.