Hur kommer coronapandemin att se ut när höstterminen börjar? Vad behöver landets förskolor, skolor, vuxenutbildningar och SFI tänka på? Hur kan de förbereda sig? RISE har precis tagit fram en scenarioplanering tillsammans med externa sakkunniga. Här beskrivs tre möjliga scenarier och deras respektive konsekvenser för nationella beslutsfattare, skolhuvudmän och skolledare. Martin Börjesson och Kristoffer Hedram Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning tas bort från den 15 juni. Nu kan vuxenutbildningen planera och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Det är viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna utifrån den aktuella smittspridningen i varje region. Skolverket presenterar konkreta tips.

21 april beslutade Skellefteå kommun att stänga Kågeskolan F-9 på grund av hög sjukfrånvaro bland lärarna och för att förhindra möjlig spridning av coronaviruset. Skolans lokaler förblev stängda under två veckor, och undervisningen bedrevs istället på distans. Trots att det var en helt ny situation för både lärare och elever, fungerade det oväntat bra. Planering, Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Edtechbranschens veckorapport med anledning av corona:Nedstängningen av skolor och universitet har nu varit igång i sju veckor ochbranschtermometern visar att leverantörerna håller takten och möter den extremakapacitetsnivån. Huvudmännens förberedelser för höstens skolstart och ett läsår med stor osäkerhetsfaktor, behöver ta fart nu, uppmanar branschen, med kontinuitetsplaner och beredskap för olika scenarier.Att en stor del av Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

UR Skola hemma – experterna idag: Att leda en skola i osäkra tider ställer särskilda krav på rektorerna. Hur säkrar man trygghet och kontinuitet för både personal och elever? Och vad är allra viktigast? Om lyhört ledarskap, krisberedskap, sjuka lärare och att vara rektor just nu och samtidigt blicka framåt, handlar det idag. Med är Raija Ikonen, Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”