Den 27 maj anordnar Skolverket en konferens för skolhuvudmän: “Lärdomar från pandemiåret – vad tar vi med oss till hösten?”Under det senaste årets pandemi har skolan varit tvungen att hantera en situation som på många sätt saknar motstycke. Vad har vi lärt oss och hur kan erfarenheterna användas i planeringen för hösten? Läs mera och Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

UR Skola hemma – experterna idag: Många oroliga och rådvilla lärare efterlyser nationella riktlinjer denna märkliga vårtermin. Hur ska man till exempel kunna sätta likvärdiga och rättvisa betyg när underlagen och bedömningsmöjligheterna ser så olika ut? Och hur ska man som lärare stötta elever med särskilda behov, och det på distans? Dessutom, hur blir det till Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolverket har nyligen uppdaterat sin sida med en stor mängd information och stöd kopplat både till organisation och undervisning, men också genom inspirerande artiklar, bland annat i korta intervjuer med rektorer om hur de hanterat pandemin. Materialet hittar du på Skolverkets hemsida.