UR Skola Hemma, 29 april

Vad gäller egentligen, Skolverket?

UR Skola hemma – experterna idag: Många oroliga och rådvilla lärare efterlyser nationella riktlinjer denna märkliga vårtermin. Hur ska man till exempel kunna sätta likvärdiga och rättvisa betyg när underlagen och bedömningsmöjligheterna ser så olika ut? Och hur ska man som lärare stötta elever med särskilda behov, och det på distans? Dessutom, hur blir det till hösten, om allt bara fortsätter? Svarar på frågor gör Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket och med är också Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.  Programledare är Jenny Reichwald.