Övergången till distansundervisning ledde till en ökad reflektion bland lärare kring metodik och arbetssätt i undervisningen. De testade också nya sätt att bedöma och examinera sina elevers kunskaper över nätet. Det kollegiala lärandet ökade och den pedagogiska utvecklingen tog fart. Hur kan lärares samlade kunskaper och erfarenheter användas i det fortsatta arbetet med att digitalisera Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Frågor som rör försämrad motivation och utbildningsskuld är oundvikliga i diskussionen om skolan och pandemin. Problemen är allvarliga i Europa och på många håll runt i världen, men hur har det egentligen gått i Sverige? Hur har synen på skolan, klassrummet och undervisningen förändrats av de digitala erfarenheterna? Vilken betydelse har det för det fortsatta Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Center för skolutveckling i Göteborg har samlat in erfarenheter av distansundervisning i syfte att kunna använda dessa nya kunskaper i undervisningen i framtiden. Vad har man lärt sig som kommer att bli en del av det ”nya ordinarie” post corona? Slutsatsen pekar på att trots utmaningar för både lärare och elever har erfarenheterna lett till Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”