Nedstängningen av skolor och universitet har nu varit igång i nästan fem veckor ochbranschtermometern visar att leverantörerna håller takten och möter den extremakapacitetsökningen. Användningsgraden fortsätter nämligen att öka, från redan höga nivåer.Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distansundervisningställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distansundervisning ställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster till skolan. Därför släpper branschorganisationen Swedish Edtech Industry varje måndag den veckovisa lägesrapporten Edtechtempen om kapacitet, användning och belastning. Detta är den tredje lägesrapporten baserad på tvåveckorsperioden 3 april – Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distansundervisning ställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster till skolan. Därför släpper branschorganisationen Swedish Edtech Industry varje måndag den veckovisa lägesrapporten Edtechtempen om kapacitet, användning och belastning. Detta är den andra lägesrapporten baserad på perioden 27 mars – Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distans- och fjärrundervisning ställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster till skolan. Därför släpper branschorganisationen Swedish Edtech Industry varje måndag från och med den 30 mars den veckovisa lägesrapporten Edtechtempen. – Edtechtempen visar att digital undervisning i stor Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

När allt fler skolor nu går över till att bedriva undervisning på distans sker en enorm ökning av användningen av digitala verktyg. Leverantörerna har stärkt kapacitet, såväl gällande support och stöd, men också för tekniken. Men det finns en del man kan göra för att minska belastningen. Branschorganisationen Swedish Edtech Industry har sammanställt råd och Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”