Edtechbranschens första lägesrapport med anledning av coronakrisen: ”Vi klarar digital undervisning i stor skala”

Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distans- och
fjärrundervisning ställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och
tjänster till skolan. Därför släpper branschorganisationen Swedish Edtech Industry varje
måndag från och med den 30 mars den veckovisa lägesrapporten Edtechtempen.

– Edtechtempen visar att digital undervisning i stor skala är möjligt, och att vi kommer att
klara det. Situationen är ansträngd på sina håll, men läget är totalt sett stabilt tack vare att
många edtechföretag började arbeta intensivt med att öka sin tekniska kapacitet och
support redan i ett tidigt skede i coronakrisen, och fortsätter att göra det, säger Swedish
Edtech Industrys vd Jannie Jeppesen.

– Det är också uppenbart att skolorna började förbereda sig tidigt genom att arbeta mer
online i befintliga plattformar och verktyg i den ordinarie undervisning. Så när
gymnasieskolorna stängde hade många lärare och elever redan genrepat, säger Jannie
Jeppesen.


Läs rapporten här.